Medová detoxikační masáž

Masáž medem, jinak také medová masáž je jednoduchá masáž, která využívá výborných účinků medu (především detoxikačních) a kompresních masérských hmatů. Dochází tak k odstraňování starých usazenin a jedů až z hloubky tělesných tkání. Navíc přes reflexní zóny můžete touto masáží příznivě ovlivňovat i jiné orgány.  K masáži se používají vysoce kvalitní medy předních českých včelařů. V průběhu masáže se nanese na tělo vrstva medu, který se potom pomocí hloubkových hmatů zpracovává do té doby, dokud nedojde k detoxikaci organizmu. V průběhu masáže mění med postupně skupenství od jemně medové konzistence až po tzv."žvýkačkovité", které signalizuje stav detoxikace těla.  Masáž probíhá obvykle ve třech cyklech po dvaceti minutách. Tato masáž může být zkrácena, pokud již dojde k maximální detoxikaci organizmu.